Skip to main content

Yma yn Hwb Pentredŵr yr ydym yn gyrru ein cenhadaeth ymlaen i sefydlu marchnad well i wlân a gynhyrchir ar y bryniau o gwmpas ein dyffryn prydferth. Ar hyn o bryd mae’r costau’n llawer mwy nag unrhyw ddychweliad ar gyfer y 100% naturiol, adnewyddadwy a bioddiraddadwy hwn.

Yn gyffredinol, penderfynir arddull gwlân gan ei hyd styffylau, crimp, mânder, handlen a lustre.  Mae cnu gradd mynydd yn llawer brasach bod rhai bridiau eraill a hefyd yn cynnwys kemp, wedi hynny, fe’i defnyddir yn gyffredinol wrth gynhyrchu carpedi gwlân. Fodd bynnag, mae’r priodweddau hyn hefyd yn benthyg eu hunain i gynhyrchu deunydd teimladwy iawn sydd â photensial mawr.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymchwil ar raddfa fach i ddefnyddiau amgen posibl o gnu gradd bryn.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, e-bostiwch hwbpentredwr@gmail.com or gwlangollen@gmail.com.

The Wool Project