Skip to main content

Mae Canolfan Gymunedol Hwb Pentredŵr ar gael i’w llogi ar gyfer sesiynau yn ystod y dydd, gyda’r nos ac ar benwythnosau. Gallwch hefyd archebu arosiadau dros nos. Mae’r Hwb wedi’i leoli ym mhentref prydferth Pentredŵr, dim ond 3 milltir o Langollen ac yn agos at dafarn y Britannia.

Mae gennym ystafell gyfarfod fawr, llyfrgell ddarllen, Wi-Fi da, ystafell gawod, a chegin llawn offer.

Mae’r Hwb yn lleoliad delfrydol ar gyfer grwpiau sgowtiaid neu geidiaid, Dug Caeredin, grwpiau cerdded, dringwyr, grwpiau canŵio ac ati.

Mae’r Hwb hefyd ar gael i’w logi ar gyfer cyfarfodydd neu bartïon neu fel newid lleoliad ar gyfer gweithio gartref.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu drefnu i logi’r ganolfan cysylltwch â Cath Jones ar 07769 512543 neu e-bost cathpentredwr@yahoo.com os gwelwch yn dda.

Ffurflen Ymholiad

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name