Skip to main content
Newyddion

Ffair Nadolig 2023

By Rhagfyr 8, 2023Ionawr 21st, 2024No Comments

Fair Nadolig at Hwb PentredŵrMae ein Ffair Nadolig Flynyddol ar Ddydd Sul Tachwedd 26ain 10yb -3yp.

Dewch i bori drwy ein casgliad o stondinau amrywiol.

Mae llawer o anrhegion ac eitemau wedi’u gwneud gan grefftwyr medrus lleol felly beth am wneud rhai ohonoch chi’n siopa Nadolig gyda ni neu dim ond trin eich hun. Bydd gwerthwyr unigol yn cael eu amlygu ar ein tudalen Facebook yn y cyfnod cyn y digwyddiad. Dim ffi am fynediad, ond byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe baech yn prynu tocyn raffl wrth gyrraedd.

Mae gennym ni gyfleusterau darllen cardiau yn Hwb Pentredŵr, ond rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n dod ag arian parod gyda ni hefyd…rhag ofn!

Bydd lluniaeth ar gael os oes angen diod neu rywbeth i’w fwyta.