Skip to main content
CyllidNewyddion

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

By Mai 8, 2024Mai 28th, 2024No Comments

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Roeddem wrth ein boddau i ymweld â dau brosiect gwych a ariennir gan raglen Dyfodol Gwledig y #LoteriGenedlaethol.

Mae Hwb Penmachno wedi agor yn swyddogol diolch i grant £145,353. Mae Neuadd Goffa Penmachno, y mae’r gymuned yn berchen arni, wedi cael ei hadnewyddu a gellir ei defnyddio bellach fel Hwb ar gyfer y gymuned gyfan.

Aethom hefyd i Hwb Pentredwr i weld eu harddangosfa. Derbyniodd yr Hwb grant £71,927 i ddarparu gweithdai gwlân a sgiliau gwledig i alluogi pobl ym Mhentredwr a’r ardaloedd cyfagos i brosesu cnuoedd eu hunain i greu cynnyrch y gellir ei farchnata.

Dywedodd ein Swyddog Ariannu, Eirian Jones: ‘Daeth y gymuned ynghyd yn y ddau ddigwyddiad i ddathlu eu Hwb, ac roedd yn bleser gallu ymuno â phawb ar achlysuron mor arbennig’.

The National Lottery Community Fund/ Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol