Skip to main content
 
 
 

Mae Cymdeithas Gymunedol Pentredŵr a’r Cylch yn elusen sy’n ymroddedig i ddarparu lle i’r gymuned gyfarfod a chynnal digwyddiadau.

Newyddion diweddaraf o Pentredwr

Wythnos Gwirfoddolwyr - Volunteers' Week

Wythnos Gwirfoddolwyr

| Newyddion | No Comments
Diolch i'n holl wirfoddolwyr ddoe a heddiw. Ni fyddai gan y pentref unrhyw enaid pe na baech yn rhoi o'ch amser a'ch ymrwymiad i wella ein cyfleusterau a'n digwyddiadau. Diolch…
Microscopy Group at Hwb Pentredŵr

Heddiw yw Diwrnod Gwenyn y Byd

| Newyddion | No Comments
Heddiw yw Diwrnod Gwenyn y Byd. Roeddem yn lwcus i gael Caroline gyda ni ddoe yn ein digwyddiad garddio ac fe gyfarfu’r grŵp microsgopeg y mae hi’n aelod ohono yn…
The National Lottery Community Fund/ Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

| Cyllid, Newyddion | No Comments
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Roeddem wrth ein boddau i ymweld â dau brosiect gwych a ariennir gan raglen Dyfodol Gwledig y #LoteriGenedlaethol. Mae Hwb Penmachno wedi agor yn swyddogol…

Llogi y Ganolfan

Mae Canolfan Gymunedol Hwb Pentredŵr ar gael i’w llogi ar gyfer sesiynau yn ystod y dydd, gyda’r nos ac ar benwythnosau. Gallwch hefyd archebu arosiadau dros nos. Mae’r Hwb wedi’i leoli ym mhentref prydferth Pentredŵr, dim ond 3 milltir o Langollen ac yn agos at dafarn y Britannia.

Darganfod mwy am logi Canolfan Gymunedol Hwb Pentredŵr

Pentredwr ddoe a heddiw

Rhaglen a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Cronfa Treftadaeth - Heritage Fund

Hanes Tai Pentredŵr

Archwiliwch fap rhyngweithiol Pentredŵr ac Eglwyseg a darganfyddwch hanes y tai a’r bobl oedd yn byw yn y gymuned yn y dyddiau a fu.

Darllen mwy

Atgofion ac Atgofion

Darllenwch a gwrandewch ar atgofion o fywydau a digwyddiadau’r gorffennol ym Pentredŵr a’r cyffiniau.

Darllen mwy

Lluniau o Pentredŵr o'r Dyddiau Wedi Mynd

Lluniau o Pentredŵr ac Eglwyseg dros y ddau gan mlynedd diwethaf.

Darllen mwy