Skip to main content
CyllidNewyddion

Codi Arian i Calon Pentredwr

By Ionawr 21, 2024No Comments

gofundme qr code

Rydym yn codi arian cyfatebol ar gyfer ein prosiect Calon Pentredŵr trwy gofundme.

Mae Calon Pentredŵr yn gynllun i wella ein gofod awyr agored trwy atgyweirio’r waliau cynnal fel y gallwn wneud gwell defnydd o’n hamgylchedd hardd.

Rydym am allu cynnal gweithdai a chynnal digwyddiadau yn ein buarthau ac ar y cae uchaf, rydym am allu caniatáu gwersylla, ac rydym am wella mynediad i’r anabl, ond ar hyn o bryd mae’r rhan fwyaf o’r ardaloedd tu allan allan o ffiniau. oherwydd bod y waliau’n anniogel. Hefyd mae gwir angen gwell storfa, ac ardal dan do ar gyfer gweithdai a pharcio.

Mae ein cais i Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru yn amodol ar godi arian cyfatebol. Mae’r rhan fwyaf o hyn wedi’i gynnwys drwy grantiau bach eraill, ond mae angen inni ychwanegu at yr arian gan y gymuned, felly rydym yn gofyn am roddion mawr neu fach.

Cliciwch yma am ein tudalen gofundme neu pwyntiwch eich ffôn at y cod QR a gwnewch gyfraniad. Diolch am unrhyw beth y gallwch ei gyfrannu i ddangos eich cefnogaeth.

gofundme